סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
וְרּישְׁנִּינָאםּ וָאסוּדֵווֹ 'סְמי  פָּאנְּדַּוָאנָאםּ דְהַנַנְֿגַ'יַהּ
מוּנִינָאם אַפְּי אַהַםּ וְיָאסַהּ  קַוִינָאם אוּשַׂנָא קַויהּ
וְרּישְׁנִּינָאם—מבין צאצאי וְרּישְׁנּי; וָאסוּדֵוַהּ—קרישנה בדְוָארַקָא; אַסְמי—אני; פָּאנְּדַּוָאנָאם—מבין הפָּאנְּדּוים; דְהַנַם-גַ'יַהּ—ארג'ונה; מוּנִינָאם—מבין החכמים; אַפּי—גם; אַהַם—אני; וְיָאסַהּ—וְיָאסַה, עורך כל הספרות הוֵדית; קַוִינָאם—מבין ההוגים הדגולים; אוּשַׂנָא— אוּשַׂנָא; קַויהּ—ההוגה.
תרגום
מבין צאצאי וְרּישְׁנּי אני וָאסוּדֵוַה, בפָּאנְּדַּוים אני ארג'ונה, בחכמים אני וְיָאסַה, ומבין ההוגים הדגולים אני אוּשַׂנָא.
התעמקות
קרישנה הוא אישיות אלוה המקורי, ובַּלַדֵוַה הוא התרחבותו הראשונה. שניהם הופיעו כבניו של וַסוּדֵוַה, ונקראים וָאסוּדֵוַה. עניין נוסף הוא שקרישנה אינו עוזב את ורינדאוון לעולם, ומכאן שדמויותיו במקומות אחרים הן התרחבויותיו. וָאסוּדֵוַה הוא התרחבותו המידית, ולכן אינו שונה ממנו. בפסוק זה וָאסוּדֵוַה מתייחס לבַּלַדֵוַה, או בַּלַראמה, שהרי הוא מקור כל ההתגלויות, ומכאן שגם מקורו של וָאסוּדֵוַה. התרחבויותיו המידיות של האל נקראות סְוָאמְּשַׁה (התרחבויות אישיות). ישנן גם התרחבויות ויבְּהינְנָאמְּשַׁה, שהן התרחבויות נפרדות.

מבין בניו של פָּאנְּדּוּ, ארג'ונה מפורסם כדְהַנַנְֿגַ'יַה. הוא הטוב באנשים ולכן מייצג את קרישנה. וְיָאסַה הוא גדול המוּנים, המלומדים, הבקיאים בידע הוֵדי. הוא הסביר את הידע הוֵדי בדרכים רבות, לטובת כלל האנשים בתקופת קַלי. הוא ידוע כהתגלות של קרישנה; לכן גם הוא מייצג את קרישנה. 'קַוים' הם מי שמסוגלים להעמיק ולחשוב בנושאים השונים. מבין אלה, אוּשַׂנָא, או שׂוּקְרָאצָ'ארְיַה, שהיה מורם הרוחני של הדמונים, הוא רב תבונה ומרחיק ראות מבחינה מדינית. גם הוא מייצג את שפעתו של קרישנה.