סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
דְיֻוּתַםּ צְ'הַלַיַתָאם אַסְמי  תֵגַ'ס תֵגַ'סְוינָאם אַהַם
גַ'יוֹ 'סְמי וְיַוַסָאיוֹ 'סְמי  סַתְתְוַםּ סַתְתְוַוַתָאם אַהַם
דְיֻוּתַם—הימורים; צְ'הַלַיַתָאם—מבין סוגי המרמה; אַסְמי—אני; תֵגַ'הּ—הזוהר; תֵגַ'סְוינָאם—בדברים הזוהרים; אַהַם—אני; גַ'יַהּ—ניצחון; אַסְמי—אני; וְיַוַסָאיַהּ—תעוזה או הרפתקאה; אַסְמי—אני; סַתְתְוַם—חוזק; סַתְתְוַה-וַתָאם—בחזקים; אַהַם—אני.
תרגום
אני גם ההימור במִרמה והפאר במפואר. אני ניצחון, אני הרפתקה, ואני החוזק בחזק.
התעמקות
סוגיהם של הרמאים והנוכלים ביקום הוא רב. ומבין שיטות המרמה, נחשב ההימור לעליון, ולכן מייצג את קרישנה. מאחר שקרישנה הוא העליון, הרי שעורמתו עולה על זו של כל האחרים. כאשר הוא בוחר לרמות, אין רמאי ערום ממנו. גדולתו אינה חד צדדית לכן, אלא כוללת-כול.

במנצחים הוא הניצחון. הוא הפאר במפואר. מבין החרוצים ובעלי היוזמה הוא הנמרץ ביותר. מן ההרפתקנים הוא הנועז ביותר, ומן החזקים הוא החזק. בשעה שקרישנה שהה עלי אדמות, איש לא גבר עליו בכוחו. כבר בילדותו הוא הרים את גבעת גוֹוַרְדְהַנַה. אם כן, איש לא עולה עליו בעורמה, גם לא בפאר או בניצחון. גם איש לא נמרץ או חזק כמותו.

הפרשן חסר המזל, שחפץ לרמות את קרישנה ואת הציבור הרחב ולומר שישנו משהו גדול מקרישנה, מרומה למעשה על ידי קרישנה; הוא לא יכול ולא יוכל להבין את קרישנה לעולם.