סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
אַנַנְתַשׂ צָ'אסְמי נָאגָאנָאםּ  וַרוּנּוֹ יָאדַסָאם אַהַם
פּיתְרִּינָּאם אַרְיַמָא צָ'אסְמי  יַמַהּ סַמְּיַמַתָאם אַהַם
אַנַנְתַהּ—אַנַנְתַה; צַ'ה—גם; אַסְמי—אני; נָאגָאנָאם—מבין הנחשים מרובי הראשים; וַרוּנַּהּ—האל-למחצה השליט על המים; יָאדַסָאם—מבין שוכני המים; אַהַם—אני; פּיתְרִּינָּאם—מבין האבות הקדומים; אַרְיַמָא— אַרְיַמָא; צַ'ה—גם; אַסְמי—אני; יַמַהּ—שליט המוות; סַמְּיַמַתָאם—מבין שומרי החוק; אַהַם—אני.
תרגום
מבין הנָאגוֹת מרובי הראשים אני אַנַנְתַה, ובין שוכני המים אני האל-למחצה וַרוּנַּה. מן האבות הקדומים אני אַרְיַמָא, ומשומרי החוק אני יַמַה, אל המוות.
התעמקות
אַנַנְתַה הוא הגדול מבין נחשי הנָאגַה מרובי הראשים, וכמותו, וַרוּנַּה הוא גדול שוכני המים. שניהם מייצגים את קרישנה. כוכבם של הפּיתָא, האבות הקדומים, נשלט בידי אַרְיַמָא, והוא מייצג את קרישנה. ישויות חיים רבות עוסקות בהענשת הפושעים, אולם יַמַה הוא הראשי. כוכבו קרוב לכדור הארץ. החוטאים עוברים לשם לאחר מותם ויַמַה גוזר להם עונשים שונים.