סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
מַהַרְשִׁינָּאםּ בְּהְרּיגוּר אַהַםּ  גירָאם אַסְמְי אֵקַם אַקְשַׁרַם
יַגְ'נָֿאנָאםּ גַ'פַּה-יַגְ'נֿוֹ 'סְמי  סְתְהָאוַרָאנָּאםּ הימָאלַיַהּ
מַהָא-רּישִׁינָּאם—מבין החכמים הדגולים; בְּהְרּיגוּהּ—בְּהְרּיגוּ; אַהַם—אני; גירָאם—מבין הצלילים; אַסְמי—אני; אֵקַם אַקְשַׁרַם—פְּרַנַּוַה; יַגְ'נָֿאנָאם—מבין ההקרבות; גַ'פַּה-יַגְ'נַֿהּ—זימרת השם הקדוש; אַסְמי—אני; סְתְהָאוַרָאנָּאם—מבין חסרי התנועה; הימָאלַיַהּ—הרי ההימלאיה.
תרגום
מבין החכמים הדגולים אני בְּהְרּיגוּ; בצלילים אני האוֹם הנשגב. בהקרבות אני זמרת השם הקדוש (גַ'פַּה) ומבין חסרי התנועה אני הרי ההימלאיה.
התעמקות
ברהמה, שהוא היצור הראשון ביקום, ברא כמה בנים לצורך הולדתם של המינים השונים. מבין אלה, בְּהְרּיגוּ הוא גדול החכמים. מבין הצלילים הנשגבים, אוֹם (אוֹמְּקָארַה) מייצג את קרישנה. מכל ההקרבות, זמרת הרא קרישנה הרא קרישנה קרישנה קרישנה הרא הרא/ הרא ראמה הרא ראמה ראמה ראמה הרא הרא מהווה את ייצוגו הטהור ביותר של קרישנה. ישנן הקרבות שכרוכות בזבח חיות, בעוד שזמרת הרא קרישנה, הרא קרישנה אינה כרוכה כלל באלימות. היא פשוטה ביותר וטהורה. כל הנשגב בעולם מייצג את קרישנה; גם הרי ההימלאיה מייצגים אותו, שהרי הם הגדולים בהרים. בפסוק קודם נזכר ההר מֵרוּ, אלא שהוא נע לעתים, בעוד שהרי ההימלאיה הם חסרי תנועה, ולכן נחשבים אף לגדולים ממֵרוּ.