רוּדְרָאנָּאםּ שַׂנְֹקַרַשׂ צָ'אסְמי  ויתְתֵשׂוֹ יַקְשַׁה-רַקְשַׁסָאם
וַסֻוּנָאםּ פָּאוַקַשׂ צָ'אסְמי  מֵרוּהּ שׂיקְהַרינָּאם אַהַם
רוּדְרָאנָּאם—מבין הרוּדרוֹת; שַׂנְֹקַרַהּ—שיווה; צַ'ה—גם; אַסְמי—אני; ויתְתַה-אִישַׂהּ—שר האוצר של האלים-למחצה; יַקְשַׁה-רַקְשַׁסָאם—מבין היַקְשׁים והרַקְשַׁסים; וַסֻוּנָאם—מבין הוַסוּיים; פָּאוַקַהּ—אש; צַ'ה—גם; אַסְמי—אני; מֵרוּהּ—מֵרוּ; שׂיקְהַרינָּאם—מבין ההרים; אַהַם—אני.
תרגום
מכל הרוּדְרות אני שיווה, מהיַקְשׁים והרָאקְשַׁסים אני שר העושר (קוּוֵרַה), מן הוַסוּיים אני אש (אַגְני) ומההרים אני מֵרוּ.
התעמקות
מבין אחד-עשר הרוּדְרות, שַׂנְֹקַרַה, כלומר שיווה, הוא הראשי. הוא התגלות של האל ואחראי למידת הבערות ביקום. קוּוֵרַה, שר האוצר של האלים-למחצה, הוא מנהיג היַקְשׁים והרָאקְשַׁסים. גם הוא מייצג את האל. ההר מֵרוּ מפורסם באוצרותיו הטבעיים.