סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
וֵדָאנָאםּ סָאמַה-וֵדוֹ 'סְמי  דֵוָאנָאם אַסְמי וָאסַוַהּ
אינְדְרייָאנָּאםּ מַנַשׂ צָ'אסְמי  בְּהֻוּתָאנָאם אַסְמי צֵ'תַנָא
וֵדָאנָאם—מבין כל הוודות; סָאמַה-וֵדַהּ—סָאמַה-וֵדַה; אַסְמי—אני; דֵוָאנָאם—מבין האלים-למחצה; אַסְמי—אני; וָאסַוַהּ—מלך עדן; אינְדְרייָאנָּאם—מבין החושים; מַנַהּ—המיינד; צַ'ה—גם; אַסְמי—אני; בְּהֻוּתָאנָאם—מבין ישויות החיים; אַסְמי—אני; צֵ'תַנָא—כוח החִיות.
תרגום
בוודות אני הסָאמַה וֵדה; מן האלים-למחצה אני אינְדְרַה, מלך עדן; בחושים אני המיינד; ובישויות החיים אני כוח החיוּת (תודעה).
התעמקות
ההבדל שבין חומר לרוח הוא שישות החיים מודעת, בעוד שחומר משולל תודעה; מכאן שתודעה היא עילאית ונצחית, ואי אפשר להפיקה מצירוף של חומרים.