סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
ויסְתַרֵנָּאתְמַנוֹ יוֹגַםּ  ויבְּהֻוּתיםּ צַ'ה גַ'נָארְדַנַה
בְּהֻוּיַהּ קַתְהַיַה תְרּיפְּתיר הי  שְׂרּינְּוַתוֹ נָאסְתי מֵא 'מְרּיתַם
ויסְתַרֵנַּה—בפרוטרוט; אָתְמַנַהּ—של עצמך; יוֹגַם—כוח נסתר; ויבְּהֻוּתים—שפעים; צַ'ה—גם; גַ'נַה-אַרְדַנַה—הו הורג הזֵדים; בְּהֻוּיַהּ—שוב; קַתְהַיַה—סַפֵּר; תְרּיפְּתיהּ—רוויה; הי—אכן; שְׂרּינְּוַתַהּ—לשומע; נַה אַסְתי—אין; מֵא—לי; אַמְרּיתַם—את הנקטר.
תרגום
הו גַ'נָארְדַנַה, שוב נא ופרט את כוחם הנסתר של שפעיך. לעולם לא אשבע משמוע על אודותיך, ועם הקשיבי, עוד גוברת תשוקתי לטבול בנקטר מילותיך.
התעמקות
הרּישׁים בנַיְמישָׁארַנְּיַה, ברשותו של שַׂוּנַקַה, אמרו דבר דומה לסֻוּתַה גוֹסְוָאמִי:

וַיַםּ תוּ נַה ויתְרּיפְּיָאמַה  אוּתְתַמַה-שְׂלוֹקַה-ויקְרַמֵא

יַץ' צְ'הְרּינְּוַתָאםּ רַסַה-גְ'נָֿאנָאםּ  סְוָאדוּ סְוָאדוּ פַּדֵא פַּדֵא

"מי ששמע את עלילותיו הנשגבות של קרישנה, שאותו מפארות תפילות מופלאות, לא יתעייף מלהוסיף ולשומען לעולם. אלה שפיתחו יחסים נשגבים עם האל טועמים תיאורים שכאלה בכל רגע." (שרימד בהאגותם 1.1.19) לכן ארג'ונה מבקש לשמוע על אודות קרישנה, ובייחוד כיצד הוא שורה בכול.

ובאשר לאַמְרּיתַם, נקטר, כל מה שנאמר על קרישנה הוא מתוק כמו נקטר; נקטר זה אפשר לטעום באופן מעשי. הסיפורים של ימינו, המדע הבדיוני והספרות ההיסטורית, כולם שונים מעלילותיו הנשגבות של האל. זאת משום ששמיעתם מעייפת במידת מה לאחר זמן, בעוד שהשמיעה על קרישנה אינה מתישה לעולם. מסיבה זו בלבד גדושות תולדות היקום בסיפורים ובעלילות של התגלויות אלוהים. הפּוּרָאנּות מספרות את תולדותיהם של ימי קדם — את עלילותיהן של התגלויות אלוהים השונות. נושאי קריאה שכאלה נשארים רעננים תמיד, גם אם קוראים בהם שוב ושוב.