סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
וַקְתוּם אַרְהַסְי אַשֵׂשֵׁנַּה  דיוְיָא הְי אָתְמַה-ויבְּהֻוּתַיַהּ
יָאבְּהיר ויבְּהֻוּתיבְּהיר לוֹקָאן  אימָאמְּס תְוַםּ וְיָאפְּיַה תישְׁטְהַסי
וַקְתוּם—לספר; אַרְהַסי—מן הראוי לך; אַשֵׂשֵׁנַּה—בפרוטרוט; דיוְיָאהּ—אלוהיים; הי—אכן; אָתְמַה—של עצמך; ויבְּהֻוּתַיַהּ—שפעים; יָאבְּהיהּ—אשר באמצעותם; ויבְּהֻוּתיבְּהיהּ—שפעים; לוֹקָאן—בעולמות; אימָאן—האלו; תְוַם—אתה; וְיָאפְּיַה—שורה; תישְׁטְהַסי—נמצא.
תרגום
פרט נא לפניי את שפעיך הנשגבים, שבאמצעותם שורה אתה בעולמות כולם.
התעמקות
מפסוק זה מתברר שארג'ונה מסופק כליל מהבנתו את אישיות אלוה. בחסדו של קרישנה הוא זכה בהתנסות אישית, בתבונה ובידע — למעשה, בכל דבר שאפשר להשיגו באמצעות אלה — וכן בהבנה שקרישנה הוא אלוה עליון. הוא פטור מכל ספק, ואף-על-פי-כן הוא מבקש מקרישנה להסביר את טבעו השורה בכול. רוב האנשים, והאימפרסונליסטים במיוחד, נמשכים אחר טבעו השורה בכול של העליון. ארג'ונה שואל כיצד הוא מצוי בהיבט זה באמצעות אוניו השונים. אלא שיש להבין ששאלתו נשאלת לטובת האדם הפשוט.