סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
סְוַיַם אֵוָאתְמַנָאתְמָאנַםּ  וֵתְתְהַה תְוַםּ פּוּרוּשׁוֹתְתַמַה
בְּהֻוּתַה-בְּהָאוַנַה בְּהֻוּתֵשַׂה  דֵוַה-דֵוַה גַ'גַת-פַּתֵא
סְוַיַם—באופן אישי; אֵוַה—אכן; אָתְמַנָא—בעצמך; אָתְמָאנַם—את עצמך; וֵתְתְהַה—יודע; תְוַם—אתה; פּוּרוּשַׁה-אוּתְתַמַה—הו אישיות עליונה; בְּהֻוּתַה-בְּהָאוַנַה—המקור לכול; בְּהֻוּתַה-אִישַׂה—אדון הכול; דֵוַה-דֵוַה—אדון האלים-למחצה; גַ'גַת-פַּתֵא—אדון היקום כולו.
תרגום
הו אישיות עליונה, מקור הכול, אדון כל הישויות, אל-האלים, אל-העולם! אכן, רק אתה, באמצעות אונך הפנימי, יודע את עצמך.
התעמקות
מי שקשורים לקרישנה באמצעות שירות מסור — כמו ארג'ונה ואלה שצועדים בעקבותיו — רק אלה יכולים לדעת אותו, ולא האתיאיסטים. שכלתנות עיונית שמרחיקה מאישיות אלוה נחשבת לחטא חמור, ומי שאינו יודע את קרישנה אל לו לנסות ולפרש את הבהגווד גיטה. הבהגווד גיטה היא דבריו של קרישנה; היא המדע של קרישנה, ומכאן שיש להבין אותה כמו ארג'ונה — מקרישנה, ולא מאתיאיסטים.

בשרימד בהאגותם נאמר (1.2.11):

וַדַנְתי תַת תַתְתְוַה-וידַס  תַתְתְוַםּ יַג' גְ'נָֿאנַם אַדְוַיַם

בְּרַהְמֵתי פַּרַמָאתְמֵתי  בְּהַגַוָאן איתי שַׂבְּדְיַתֵא

האמת העליונה מובנת בשלושה היבטים: כברהמן הבלתי אישי, כפַּרַמָאתְמָא המקומי, ולבסוף, כאישיות העליונה. דרגת ההבנה העליונה מביאה לאישיות אלוה. אדם רגיל, או אפילו אדם בן חורין שהבין את הברהמן הבלתי אישי או את הפַּרַמָאתְמָא מקומי, אפשר שלא יבין את אישיותו של אלוהים. אלה צריכים לנסות ולהבין את אישיות אלוה מפסוקי הבהגווד גיטה, מאחר שהוא, קרישנה, דיברם בעצמו. האימפרסונליסטים מקבלים לעתים את קרישנה כבְּהַגַוָאן ואף מקבלים את סמכותו. אולם רק מעטים מבני החורין יודעים אותו כפּוּרוּשׁוֹתְתַמַה, האישיות העליונה. ארג'ונה מכנה אותו משום כך, פּוּרוּשׁוֹתְתַמַה. ואלה שיודעים אותו ככזה, אפשר שלא ידעו שהוא אבי כל ישויות החיים. ארג'ונה מכנה אותו לכן בְּהֻוּתַה-בְּהָאוַנַה. מי שיודעו גם כאבי כל הישויות, אפשר שלא ידע שהוא השליט העליון; הוא מכונה בְּהֻוּתֵשַׂה, השולט בכול. אפילו מי שיודע כל זאת, אפשר שלא ידע שהוא מקור כל האלים-למחצה; הוא מכונה לכן דֵוַה-דֵוַה, או אלם הנערץ של האלים-למחצה. באופן דומה, אפשר שלא ידע שהוא אדון וריבון הכול; הוא מכונה לכן גַ'גַת-פַּתי. ארג'ונה מבסס בפסוק זה את האמת על אודות קרישנה מתוך הבנה והארה פנימית. ומכאן שמי שמבקש להבין את קרישנה כמות שהוא — עליו לצעוד בעקבותיו.