סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
סַרְוַם אֵתַד רּיתַםּ מַנְיֵא  יַן מָאםּ וַדַסי קֵשַׂוַה
נַה הי תֵא בְּהַגַוַן וְיַקְתיםּ  וידוּר דֵוָא נַה דָאנַוָאהּ
סַרְוַם—כל; אֵתַת—זה; רּיתַם—אמת; מַנְיֵא—אני מקבל; יַת—ש-; מָאם—לי; וַדַסי—אתה אומר; קֵשַׂוַה—הו קרישנה; נַה—לעולם לא; הי—אכן; תֵא—שלך; בְּהַגַוַן—הו אישיות אלוה; וְיַקְתים—התגלות; וידוּהּ—מבינים; דֵוָאהּ—האלים-למחצה; נַה—ולא; דָאנַוָאהּ—הזֵדים.
תרגום
הו קרישנה, כל מה שאמרת לי הריני מקבל כאמת. הו אלי, לא האלים-למחצה ולא הדמונים יכולים להבין את אישיותך.
התעמקות
ארג'ונה מאשש כאן שחסרי אמונה ובעלי טבע דמוני אינם מסוגלים להבין את קרישנה. אפילו האלים-למחצה אינם יודעים אותו, קל וחומר המלומדים-לכאורה של ימינו. ארג'ונה הבין בחסדו של קרישנה שהוא האמת העליונה והאחד המושלם. נתיבו של ארג'ונה — קבלת סמכות הבהגווד גיטה — מומלץ לכול. כפי שתואר בפרק הרביעי, שיטת הפַּרַמְפַּרָא, שפירושה שושלת ההוראה להבנת הבהגווד גיטה, אבדה. קרישנה כונן שושלת נוספת שראשיתה בארג'ונה, משום שהיה ידידו הקרוב ודְבֵקו. כפי שהסברנו בהקדמה לגִיתוֹפַּנישַׁד, לימוד הגיטה צריך להיעשות בשיטת הפַּרַמְפַּרָא. כאשר שיטה זו אבדה, ארג'ונה נבחר לחדשהּ. בעקבותיו של ארג'ונה, גם אנו צריכים לקבל את דבריו של קרישנה כולם; או אז נוכל להבין את מהות הבהגווד גיטה, כמו גם את מעמדו של קרישנה כאלוה עליון.