סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות

בהגווד גיטה: פרק 10, פסוק 12-13

ארג'ונה אוּוָאצַ'ה
פַּרַםּ בְּרַהְמַה פַּרַםּ דְהָאמַה  פַּויתְרַםּ פַּרַמַםּ בְּהַוָאן
פּוּרוּשַׁםּ שָׂאשְׂוַתַםּ דיוְיַם  אָדי-דֵוַם אַגַ'םּ ויבְּהוּם

אָהוּס תְוָאם רּישַׁיַהּ סַרְוֵא  דֵוַרְשׁיר נָארַדַס תַתְהָא
אַסיתוֹ דֵוַלוֹ וְיָאסַהּ  סְוַיַםּ צַ'יְוַה בְּרַוִישׁי מֵא
ארג'ונהּ אוּוָאצַ'ה—ארג'ונה אמר; פַּרַם—עליונה; בְּרַהְמַה—אמת; פַּרַם—עליון; דְהָאמַה—משכן; פַּויתְרַם—טהור; פַּרַמַם—עליון; בְּהַוָאן—אתה; פּוּרוּשַׁם—אישיות; שָׂאשְׂוַתַם—נצחית; דיוְיַם—נשגב; אָדי-דֵוַם—האל המקורי; אַגַ'ם—בלתי נולד; ויבְּהוּם—גדול מכול; אָהוּהּ—אומרים; תְוָאם—שאתה; רּישַׁיַהּ—החכמים; סַרְוֵא—כולם; דֵוַה-רּישׁיהּ—חכם האלים-למחצה; נָארַדַהּ—נָארַדַה; תַתְהָא—גם; אַסיתַהּ—אַסיתַה; דֵוַלַהּ—דֵוַלַה; וְיָאסַהּ—וְיָאסַה; סְוַיַם—בעצמך; צַ'ה—גם; אֵוַה—אכן; בְּרַוִישׁי—אתה אומר; מֵא—לי.
תרגום
ארג'ונה אמר: אתה האישיות העליונה, המשכן העליון, הטהור מכול והאמת המוחלטת. אתה האישיות המקורית, הנשגבת והנצחית, אתה בלתי נולד והגדול מכול. גדולי החכמים והקדושים כנָארַדַה, אַסיתַה, דֵוַלַה ווְיָאסַה, כולם מאששים אמת זו לגביך, וכעת אתה אומר לי אותה בעצמך.
התעמקות
בשני הפסוקים הללו קורא האל תיגר על הוגי הדעות בני זמננו. נאמר כאן בבירור שהעליון שונה מן הנשמה הייחודית. לאחר שארג'ונה שמע את ארבעת פסוקיה החשובים של הבהגווד גיטה שבפרק זה, הוא השתחרר מספקותיו כולם, וקיבל את קרישנה כאישיות אלוה העליון. עתה הוא מכריז בעוז, "אתה הנך פַּרַםּ בְּרַהְמַה, האישיות העליונה." קודם קרישנה אמר שהוא מקור כל יש וכל אחד. אלים-למחצה ואנשים — כולם תלויים בו. אלא שבבורותם אלה סוברים שהם מוחלטים ואינם תלויים באלוה עליון. שירות מסור מסלק לגמרי בערות שכזו. האל הסביר זאת בפסוק הקודם. עתה, בחסדו, ארג'ונה מקבל אותו כאמת העליונה, בהתאמה עם הוראות הוֵדוֹת. דבריו של ארג'ונה לקרישנה, שמכנה אותו אישיות אלוה העליון, האמת העליונה, אינם דברי חנופה לידיד קרוב. האמת הוֵדית מאששת את קביעתו לחלוטין. היא גורסת שרק מי שעוסק בשירות מסור לאל יכול להבינו, ולא איש זולתו. ההוראה הוֵדית מאששת כל מילה ומילה מדבריו של ארג'ונה.

בקֵנַה אוּפַּנישַׁד נאמר שהכול נח בברהמן העליון, וקרישנה הסביר שהכול נח בו. המוּנְּדַּקַה אוּפַּנישַׁד מאשש שמי שהוגים תמיד באל, שבו נח הכול — רק אלה יכולים להבינו. חשיבה מתמדת שכזו על קרישנה היא סְמַרַנַּם, ומהווה את אחד מתהליכי השירות המסור. רק באמצעות שירות מסור אפשר להבין את מעמדו של קרישנה ולהשתחרר מהגוף החומרי.

האל העליון מקובל בוודות כטהור מכול. עצם ההבנה הזו מטהרת מכל חטא. כי בלי להתמסר לאל אי אפשר להתנקות מנגע החטא. קבלתו של ארג'ונה את קרישנה כטהור העליון נתמכת בספרות הוֵדית, ומאוששת על-ידי אישים דגולים, ובראשם נָארַדַה.

קרישנה הוא האישיות העליונה, ומכאן שעל הכול להגות בו תמיד וליהנות מיחסים נשגבים עמו. הוא הקיום העליון. הוא פטור מכל צרכים גופניים, וכן מלידה ומוות. כמו ארג'ונה, גם הספרות הוֵדית, הפּוּרָאנּות והספרות ההיסטורית, כולם מאששים זאת. הספרות הוֵדית כולה מתארת אותו, והוא אומר בעצמו בפרק הרביעי, "אף על פי שאיני נולד, אני מופיע עלי אדמות כדי לכונן את עקרונות הדת." הוא המקור העליון; הוא נטול סיבה, שהרי הוא סיבת כל הסיבות והכול נובע ממנו. רק בחסדו של העליון זוכה אדם לקנות ידע מושלם שכזה.

ארג'ונה מביע את דבריו כאן בחסדו של קרישנה. אי אפשר להבין את הגיטה מבלי לקבל את שני הפסוקים הללו. זו נקראת שיטת הפַּרַמְפַּרָא, כלומר קבלת ידע דרך שושלת הוראה. ללא שושלת שכזו אי אפשר להבין את הבהגווד גיטה. השכלה אקדמית אינה מספיקה. למרבה הצער, למרות הקביעות הרבות שבספרות הוֵדית, ישנם שמתגאים בהשכלתם האקדמית ודְבֵקים בעקשנות באמונה שקרישנה הוא אדם רגיל.