סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה
בְּהֻוּיַה אֵוַה מַהָא-בָּאהוֹ  שְׂרּינּוּ מֵא פַּרַמַםּ וַצַ'הּ
יַת תֵא 'הַםּ פְּרִייַמָאנָּאיַה  וַקְשְׁיָאמי היתַה-קָאמְיַיָא
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה—אישיות אלוה העילאי אמר; בְּהֻוּיַהּ—שוב; אֵוַה—אכן; מַהָא-בָּאהוֹ—הו גיבור חיל; שְׂרּינּוּ—שְמע; מֵא—שלי; פַּרַמַם—נעלות; וַצַ'הּ—הוראות; יַת—שאותן; תֵא—לך; אַהַם—אני; פְּרִייַמָאנָּאיַה—רואה אותך כיקר; וַקְשְׁיָאמי—אני אומר; היתַה-קָאמְיַיָא—לטובתך.
תרגום
אישיות אלוה העליון אמר: הו ארג'ונה גיבור חיל, חזור נא ושמע. מאחר שאתה ידידי היקר, הרי שלטובתך אוסיף ואורה לך ידע נעלה אף מזה שאמרתי עד כה.
התעמקות
פַּרָאשַׂרַה מוּני מסביר את המילה בְּהַגַוָאן: בְּהַגַוָאן, אלוה העליון, הוא מי שניחן בששת השפעים במלואם — חוזק, פרסום, עושר, ידע, יופי ופרישות. בשעה שקרישנה היה עלי אדמות, הוא הפגין את ששת הללו כולם. משום כך חכמים דגולים כפַּרָאשַׂרַה מוּני, כולם מקבלים את קרישנה כאישיות אלוה העליון. קרישנה מורה עתה לארג'ונה ידע כמוס עוד יותר על אודות שפעתו ומעשיו. קודם, החל מן הפרק השביעי, האל הסביר את אוניו השונים ופעולתם. בפרק זה הוא מסביר לארג'ונה את שפעיו המיוחדים. הסבריו בפרק הקודם על האונים השונים נועדו לבסס מסירות ואמונה. עתה הוא שב ומורה על אודות ריבוי גילוייו ואוניו.

ככל שמוסיף הדָבֵק ושומע על אלוה עליון, כך מתייצב שירותו המסור. שמיעה שכזו צריכה להיעשות בחברת דְבֵקים; שהרי אז בכוחה להעצים את השירות המסור. שיחה כזו נעשית בין דְבֵקים שחותרים בכנות לתודעת קרישנה. אחרים אינם אמורים ליטול חלק בשיחות שכאלה. האל אומר לארג'ונה בבירור שמאחר שהוא יקר לו מאוד, הוא דן עמו בנושאים אלה לטובתו.