10.1  אישיות אלוה העליון אמר: הו ארג'ונה גיבור חיל, חזור נא ושמע. מאחר שאתה ידידי היקר, הרי שלטובתך אוסיף ואורה לך ידע נעלה אף מזה שאמרתי עד כה.
10.2  לא המון האלים-למחצה ולא החכמים הדגולים יודעים את מקורי או את שִפעתי, שהרי אני הוא מקורם של האלים והחכמים מכל בחינה.
10.3  מי שיודעני כלא נולד, כחסר ראשית וכאדון העולמות כולם — רק הוא, המפוכח באדם, נקי מחטא.
10.4  תבונה, ידע, השתחררות מספק ומאשליה, מחילה, יושר, שליטה בחושים, שליטה במיינד, שמחה וצער, לידה, מוות, פחד, אי-פחד, אי-אלימות, יישוב דעת, סיפוק, חישול עצמי, מתן צדקה, כבוד וקלון — את כל התכונות הללו של ישויות החיים — אני יצרתי.
10.6  שבעת החכמים הדגולים, ולפניהם ארבעת החכמים האחרים (סַנַקַה, סַנָאתַנַה, סַנַנְדַנַה וסַנַת-קוּמָארַה) והמַנַוים (ארבעה-עשר מולידי המין האנושי) — אלה באו ממני, ממחשבתי. וישויות החיים שמאכלסות את הכוכבים השונים, כולן הן צאצאיהם.
10.7  אין ספק כי מי שמשוכנע כליל בשפעתי וביכולתי המיסטית, עוסק בשירות מסור ללא סייג.
10.8  אני מקור העולמות הרוחניים והחומריים כולם. הכול נובע ממני. החכמים אשר יודעים דבר זה לאשורו עוסקים בשירותי המסור וסוגדים לי בכל לבבם.
10.9  מחשבותיהם של דְבֵקיי הטהורים נתונות לי, חייהם מוקדשים כליל לשירותי, והם מוצאים חדווה רבה ועונג בהאירם זה את זה ובהשיחם בי תמיד.
10.10  מי שמסורים לשרתני באהבה תמיד — אותם אני חונן בתבונה שבעזרתה יוכלו לבוא אליי.
10.11  כאות לחסד מיוחד, אני, השוכן בלבם, מסלק בלפיד היֶדע את חשכת בערותם.
10.12  ארג'ונה אמר: אתה האישיות העליונה, המשכן העליון, הטהור מכול והאמת המוחלטת. אתה האישיות המקורית, הנשגבת והנצחית, אתה בלתי נולד והגדול מכול. גדולי החכמים והקדושים כנָארַדַה, אַסיתַה, דֵוַלַה ווְיָאסַה, כולם מאששים אמת זו לגביך, וכעת אתה אומר לי אותה בעצמך.
10.14  הו קרישנה, כל מה שאמרת לי הריני מקבל כאמת. הו אלי, לא האלים-למחצה ולא הדמונים יכולים להבין את אישיותך.
10.15  הו אישיות עליונה, מקור הכול, אדון כל הישויות, אל-האלים, אל-העולם! אכן, רק אתה, באמצעות אונך הפנימי, יודע את עצמך.
10.16  פרט נא לפניי את שפעיך הנשגבים, שבאמצעותם שורה אתה בעולמות כולם.
10.17  הו קרישנה, הו העליון ביודעי הנסתר, כיצד אהגה בך דרך קבע וכיצד אדע אותך? הו אישיות אלוה, באילו דמויות וצורות לזכרך?
10.18  הו גַ'נָארְדַנַה, שוב נא ופרט את כוחם הנסתר של שפעיך. לעולם לא אשבע משמוע על אודותיך, ועם הקשיבי, עוד גוברת תשוקתי לטבול בנקטר מילותיך.
10.19  אישיות אלוה העליון אמר: הו ארג'ונה, נכון אני לתאר לפניך את פאר התגלויותיי, אולם רק את החשובות שבהן, כי שפעתי חסרת גבולות.
10.20  הו ארג'ונה, אני נשמת-העל אשר שוכן בלבה של כל ישות חיה. אני הראשית, האמצע ואחרית כל יש.
10.21  מן האָדיתים אני וישנו, במאורות אני השמש הזוהרת, מן המַרוּתים אני מַרִיצ'י, ומבין הכוכבים אני הירח.
10.22  בוודות אני הסָאמַה וֵדה; מן האלים-למחצה אני אינְדְרַה, מלך עדן; בחושים אני המיינד; ובישויות החיים אני כוח החיוּת (תודעה).
10.23  מכל הרוּדְרות אני שיווה, מהיַקְשׁים והרָאקְשַׁסים אני שר העושר (קוּוֵרַה), מן הוַסוּיים אני אש (אַגְני) ומההרים אני מֵרוּ.
10.24  הו ארג'ונה, דע כי בכוהנים אני הוא הראשי, בְּרּיהַסְפַּתי. מבין המצביאים אני קָארְתְתיקֵיַה וממאגרי המים אני האוקיינוס.
10.25  מבין החכמים הדגולים אני בְּהְרּיגוּ; בצלילים אני האוֹם הנשגב. בהקרבות אני זמרת השם הקדוש (גַ'פַּה) ומבין חסרי התנועה אני הרי ההימלאיה.
10.26  מבין כל העצים אני הפיקוס הבנגלי (בניאן), ומהקדושים בקרב האלים-למחצה אני נָארַדַה. מהגַנְדְהַרְוים אני צ'יתְרַרַתְהַה, ומבין הישויות המושלמות אני החכם קַפּילַה.
10.27  מהסוסים דע כי אני הוא אוּצְ'צַ'יְהְּשְׂרַוָא, שנוצר במהלך חביצתו של האוקיינוס לצורך הפקת הנקטר. מבין הפילים האצילים אני הוא אַיְרָאוַתַה, ומבני האדם אני המלך.
10.28  בכלי הנשק אני הברק, ומהפרות אני סוּרַבְּהי. מגורמי ההתרבות אני קַנְדַרְפַּה, אל האהבה, ובנחשים אני וָאסוּקי.
10.29  מבין הנָאגוֹת מרובי הראשים אני אַנַנְתַה, ובין שוכני המים אני האל-למחצה וַרוּנַּה. מן האבות הקדומים אני אַרְיַמָא, ומשומרי החוק אני יַמַה, אל המוות.
10.30  מבין הדַיְתְיות הדמונים אני הדָבֵק פְּרַהְלָאדַה, מבין המכניעים אני הזמן, בחיות אני האריה ומבין הציפורים אני גַרוּדַּה.
10.31  מן המטהרים אני הרוח, ומאוחזי הנשק אני ראמה. בדגים אני הכריש ומן הנהרות הזורמים אני הגנגס.
10.32  הו ארג'ונה, אני ראשית כל בריאה, האחרית וגם התווך. במדעים אני המדע הרוחני של העצמי, ובחכמי ההיגיון אני המסקנה האמיתית.
10.33  באותיות אני האות א', ובצירופי המילים אני הצירוף הזוגי. אני גם הזמן הבלתי נלאה, ובבוראים אני ברהמה.
10.34  אני המוות המכלה כול, ואני העיקרון המחולל את העומד לבוא. בנשים אני פרסום, מזל, נועם הדיבור, זיכרון, תבונה, יציבות וסבלנות.
10.35  מבין מזמורי הסָאמַה וֵדַה אני הבְּרּיהַת-סָאמַה, ובפיוט אני הגָאיַתְרִי. בחודשים אני מָארְגַשִׂירְשַׁה (נובמבר-דצמבר), ובעונות אני האביב המלבלב.
10.36  אני גם ההימור במִרמה והפאר במפואר. אני ניצחון, אני הרפתקה, ואני החוזק בחזק.
10.37  מבין צאצאי וְרּישְׁנּי אני וָאסוּדֵוַה, בפָּאנְּדַּוים אני ארג'ונה, בחכמים אני וְיָאסַה, ומבין ההוגים הדגולים אני אוּשַׂנָא.
10.38  באמצעים לאכיפת החוק אני העונש, ובשואפים לניצחון אני המוסר. בסוד אני השתיקה, ובחכם אני החוכמה.
10.39  יתר על כן, ארג'ונה, אני הזרע המחולל כל הוויה. אין ישות — נעה או נייחת — שיכולה להתקיים בלעדיי.
10.40  הו מדביר האויבים עז הרוח, גילויי האלוהיים הם ללא גבול. כל מה שאמרתי לך רק מרמז על שפעיי האינסופיים.
10.41  דע כי כל יציר רב הוד, שפעה ויופי, מקורו רק בחלקיק אחד של תפארתי.
10.42  אך מה הטעם, ארג'ונה, במידע מפורט שכזה? עם חלקיק אחד ויחיד שלי אני שורה בתבל כולה ומקיימה.