סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה אוּוָאצַ'ה
דהרמה-קְשֵׁתְרֵא קוּרוּ-קְשֵׁתְרֵא  סַמַוֵתָא יוּיוּתְסַוַהּ
מָאמַקָאהּ פָּאנְּדַּוָאשׂ צַ'יְוַה  קים אַקוּרְוַתַה סַנְֿגַ'יַה
דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַהּ אוּוָאצַ'ה—המלך דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה אמר; דהרמה-קְשֵׁתְרֵא—באתר העלייה לרגל; קוּרוּ-קְשֵׁתְרֵא—במקום הנקרא קוּרוּקְשֵתְרַה; סַמַוֵתָאהּ—התקבצו; יוּיוּתְסַוַהּ—תאבים לקרב; מָאמַקָאהּ—(הבנים) שלי; פָּאנְּדַּוָאהּ—בני פָּאנְּדּוּ; צַ'ה—ו-; אֵוַה—אכן; קים—מה; אַקוּרְוַתַה—הם עשו; סַנְֿגַ'יַה—הו סַנְֿגַ'יַה.
תרגום
דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה אמר: הו סַנְגַ'יַה, מה עשו בניי ובני פָּאנְּדּוּ לאחר שהתקבצו, תאבים לקרב, באתר העלייה לרגל בקוּרוּקְשֵׁתְרַה?
התעמקות
הבהגווד גיטה, שדנה במדע האלוהים, מוכרת לקוראים רבים. בגיטה-מָאהָאתְמְיַה (שירת הלל לגיטה), שמהווה את תמצית הגיטה, נאמר שספר זה צריך להיקרא בקפדנות רבה, בסיועו של דַבֵק של שְׂרִי קרישנה. גם אין לנסות להבין ולפרש אותו על בסיס מניעים אישיים כלשהם. הבהגווד גיטה מסבירה בעצמה מהי הבנה נכונה — בדרך שהבינה ארג'ונה, כפי ששמע מקרישנה במישרין. מי שזכה והבין את הבהגווד גיטה ברוח שושלת המורים, ללא כל פרשנות אישית, הרי שידיעתו עולה על החכמה הוֵדית כולה, ועל זו שבשאר כתבי העולם. הבהגווד גיטה מכילה את כל המצוי בכתבי קודש אחרים, וכן דברים שאינם מצויים בשום מקום מלבדה. זוהי ייחודיותה. זהו מדע האלוהים המושלם, שהרי נאמר על-ידי אישיות אלוה העליון, שְׂרִי קרישנה, במישרין. נושאי שיחתם של דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה וסַנְֿגַ'יַה, כמתואר במַהָאבְּהָארַתַה, מהווים בסיס לפילוסופיה גדולה שצמחה בשדה הקרב בקוּרוּקְשֵׁתְרַה, מקום ששימש אתר עלייה לרגל עוד מימיה הקדומים של התקופה הוֵדית. אישיות אלוה אמר בעצמו ידע זה בשעה שירד עלי אדמות לצורך הדרכת המין האנושי. המילה דהרמה-קְשֵׁתְרַה (מקום שבו נערכים טקסים דתיים) היא רבת משמעות, שהרי אלוהים עצמו נמצא שם לצדו של ארג'ונה. דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה, אבי הקַוּרַוים, פקפק ביכולת בניו לזכות בניצחון, ובחששו שאל את מזכירו סַנְֿגַ'יַה, "מה הם עשו?" הוא ידע כי שני הצדדים — בניו ובני פָּאנְּדּוּ — החלטיים להילחם עד חורמה, ואף על פי כן שאלתו היא רבת משמעות. הוא לא חפץ בפשרה בין הדודנים, ורצה לדעת את גורל בניו בקרב. הקרב נערך בקוּרוּקְשֵׁתְרַה, שנזכר בוודות כמקום מקודש, אפילו לתושבי עדן. לכן חרד דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה שקדושתו תשפיע על תוצאות הקרב. הוא ידע כי השפעתו תהיה חיובית לארג'ונה ולבני פָּאנְּדּוּ, שהיו כולם צדיקים מטבעם. סַנְֿגַ'יַה היה תלמיד של וְיָאסַה, ובחסדו זכה לחזות בשדה הקרב בקוּרוּקְשֵׁתְרַה, אפילו מחדרו של דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה. דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה חקרו אפוא למצב הקרב. לבו של דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה נחשף כאן. הפָּאנְּדַּוים ובניו היו צאצאיה של אותה משפחה, אולם הוא מכנה רק את בניו כקַוּרַוים, ומנשל את בניו של פָּאנְּדּוּ מירושת המשפחה. זה מלמד על הלך רוחו ויחסיו עם אחייניו, בניו של פָּאנְּדּוּ. ממש כשם שמנכשים עשבים שוטים בשדה חיטה, כך יש לצפות כבר מראשית הדיון כי באתר הדת בקוּרוּקְשֵׁתְרַה, בנוכחות אבי הדת, שְׂרִי קרישנה, ינוכשו עשבים שוטים כמו דוּרְיוֹדְהַנַה בן דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה ואחרים, והאל ירומם ויכונן את הצדיקים וישרי הדרך שבהנהגת יוּדְהישְׁטְהירַה. זוהי משמעות נוספת של המילים דהרמה-קְשֵׁתרַה וקוּרוּ-קְשֵׁתְרַה, לבד מחשיבותן ההיסטורית והוֵדית.